Miljö- och kvalitetspolicy

RLM Mekaniska AB ska alltid leverera en produkt och en relation som tillfredsställer de förväntningar du har som kund. Samtidigt ska vår miljöpåverkan vara så liten som möjligt utifrån vad som är tekniskt möjligt liksom ekologiskt och ekonomiskt motiverat.

Vi betraktar kvalitet som det mest effektiva sättet att öka våra marknadsandelar och minska våra kostnader. Vi arbetar långsiktigt med att utveckla vårt verksamhetssystem. Varje anställd är ansvarig för att hans eller hennes arbete håller rätt kvalitet och levereras i tid till nästa led. Arbetet inom vår tillverkning ska ske under säkra förhållanden av välutbildade och motiverade personer.

Vi strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser, minska vår miljöbelastning, skydda miljön och att förebygga förorening. All personal skall vara delaktig i detta förbättringsarbete.

Lagar, förordningar och myndighetskrav och bindande intressentkrav utgör minimikrav för vår verksamhet.

Kvalitet i fokus

RLM Mekaniska AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001.